Lorua-kuntoutussarja
Lukihäiriöiden ja afasioiden kuntoutusohjelmat

Lorua kuntoutussarja on lukihäiriöiden ja afasioiden kuntoutukseen tarkoitettu harjoitusohjelma. Kuntoutusmateriaali soveltuu erinomaisesti puheterapeuttien, psykologien ja erityisopettajien käyttöön afasioiden ja kielellisten häiriöiden kuntoutuksessa

Kuntoutusohjelmat perustuvat lurialaiseen ajatteluun psyykkisten toimintojen rakenteesta, muovautuvuudesta ja palautumisesta. Kuntoutussarja on kehitetty vuosien 1989 – 1996 aikana, jonka jälkeen se on ollut aktiivisessa käytössä maanlaajuisesti sairaaloissa, kouluissa ja yksityisvastaanotoilla.

Kuntoutussarjan on laatinut neuropsykologi, PsL Ritva Hänninen, jolla on pitkä kliininen kokemus ja perehtyneisyys Lurian ja Tsvetkovan teorioihin.

Kuntoutussarja koostuu kahdeksasta eri osasta; Akustis-mnestinen afasia, Semanttinen afasia, Sensorinen afasia, Dynaaminen ja efferentti motorinen afasia, Afferentti motorinen afasia, Visuaalisen kirjoitushäiriön kuntoutus, Afferentin kirjoitushäiriön kuntoutus ja Efferentin kirjoitushäiriön kuntoutus.

Parhaillaan kuntoutusmateriaalia uusitaan, josta ensimmäisenä uusittu Akustis-mnestinen afasia: Nimeämisen, sanahaun ja kielellisen muistin kuntoutus on nyt tilattavissa.