Dynaaminen ja efferentti motorinen afasia

Lorua kuntoutusmateriaali osa 4

Dynaaminen ja efferentti motorinen afasia
Puheen kineettisen tuottamisen häiriön kuntoutus.

Tekijä: Neuropsykologi, VET, PsL Ritva Hänninen

Kuntoutusmateriaali sisältää:

Sivumäärä:

Hinta: Ei vielä myynnissä

Siirry tilaamaan

Dynaaminen ja efferentti motorinen afasia: Puheen kineettisen tuottamisen häiriön kuntoutus.

Efferentissä afasiassa keskeisenä häiriönä on vaikeus siirtyä sujuvasti äänteestä toiseen ja sanasta toiseen, minkä seurauksena on perseveraatio eli juuttuminen joko sanan yksittäiseen äänteeseen, tavuun tai sanaan. Kuntoutuksessa keskeisenä tehtävänä on äänteestä toiseen siirtymisen ja perseveraation voittaminen sekä lauserakenteiden kuntoutus.

Dynaamisessa afasiassa keskeinen häiriö on sisäisessä puheessa, joka tehtävänä on ulkoisen puheen suunnittelu ja ohjelmointi. Kuntoutuksen päätavoitteena on voittaa häiriö sisäisessä puheessa. Tällöin turvaudutaan puheen ulkoiseen ohjelmointiin ja sanojen korvaaminen esineellisinä toimintoina tai kuvina. Toisena tavoitteena on verbien aktivointi ja lauseiden tuottaminen.