Sensorinen afasia

Lorua kuntoutusmateriaali osa 3

Sensorinen afasia:
Sanan akustisen äänneanalyysin ja puheen ymmärtämisen häiriön kuntoutus.

Tekijä: Neuropsykologi, VET, PsL Ritva Hänninen

Kuntoutusmateriaali sisältää:

Sivumäärä:

Hinta: Ei vielä myynnissä

Siirry tilaamaan

Sensorinen afasia: Sanan akustisen äänneanalyysin ja puheen ymmärtämisen häiriön kuntoutus.

Sensorisessa afasiassa kuntoutuksen olennainen tehtävä on äänteiden tarkan akustisen tunnistamisen ja erottamisen kuntoutus puheen ymmärtämisen palauttamiseksi. Sensorisessa häiriössä sanahahmot vääristyvät ja sanan tunnistaminen ja ymmärtäminen häiriintyvät. Puheesta saattaa tulla merkityksetöntä sanasalaattia. Lievemmissä häiriöissä sanan äännekoostumuksen tarkka erottaminen epäonnistuu ja akustisesti samankaltaiset sanat sekoittuvat, mikä vaikeuttaa esimerkiksi kielten opiskelua.

Kuntoutuksella luodaan pohja äänteiden tunnistamiselle, oikean sanahahmon tuottamiselle ja ymmärtämiselle. Kuntoutuksessa hyödynnetään kuullun tukena äänteiden ääntämistä sekä irtokirjaimia. Suullinen ilmaisu häiriintyy yleensä pahemmin kuin lukeminen. Tästä syystä kuntoutuksessa käytetään apuna sanan lukemista.