Akustis-mnestinen afasia

Lorua kuntoutusmateriaali osa 1

Akustis-mnestinen afasia:
Nimeämisen, sanahaun ja kielellisen muistin kuntoutus.

Tekijä: Neuropsykologi, VET, PsL Ritva Hänninen

Kuntoutusmateriaali sisältää:

Sivumäärä: 227

Hinta: 165€

Siirry tilaamaan

Akustis-mnestinen afasia: Nimeämisen, sanahaun ja kielellisen muistin kuntoutus.

Kuntoutuksen perustehtävänä on toisaalta havainnon kapeutumisen sekä kuulomuistin ja kielellisen aineksen muistissa säilymisen ja esineiden visuaalisten mielikuvien kuntouttaminen. Muistin epätarkkuudesta ja visuaalisten mielikuvien häiriöstä aiheutuu sanojen merkityksen häviäminen ja nimeämisen häiriö. Kuultu sana ei herätä sanaan kytkeytyvää mielikuvaa esineestä eikä esine tuo mieleen sanaa. Kuulonvaraisen ja näönvaraisen tiedon yhdistäminen helpottaa nimeämistä ja oikeiden sanojen tavoittamista. Sanojen ja nimien muistamista kuntoutetaan vahvistamalla sanan monia assosiaatioita ja sanan aistimusperustaa. Kuultu ei pysy mielessä, lisäksi kuulonvarainen muistiaines herkästi sekoittuu. Luetun ymmärtäminen ja luetun muistaminen vaikeutuvat, mistä syystä kirjan lukeminen ja sisällön muistaminen on hankalaa. Lieväkin akustis-mnestinen heikkous vaikeuttaa kielten opiskelua tai tunnilla opetuksen seuraamista.

 

Nyt saatavilla myös erilliset kuvakortit 15€

kuntoutuskortit