Semanttinen afasia

Lorua kuntoutusmateriaali osa 2

Semanttinen afasia:
Kielellisten merkitysten ja suhteiden ymmärtämisen häiriön kuntoutus

Tekijä: Neuropsykologi, VET, PsL Ritva Hänninen

Kuntoutusmateriaali sisältää:

Sivumäärä:

Hinta: Ei vielä myynnissä

Siirry tilaamaan

Semanttinen afasia: Kielellisten merkitysten ja suhteiden ymmärtämisen häiriön kuntoutus

Semanttisessa afasiassa kuntoutetaan toisaalta tila- ja avaruudellisten suhteiden häiriötä ja toisaalta abstraktisella kielellisellä tasolla sanan merkitysten sekä kielellisten ja kieliopillisten suhteiden ymmärtämisen häiriötä. Kieliopillisten suhteiden häiriöt ovat yhteydessä avaruudellisten suhteiden häiriöön. Ennen kuin tiettyjä suhteita ilmaisevia käsitteitä ymmärretään, ne on ensin opittu konkreeteissa yhteyksissä, konkreeteissa suhteissa tilassa, ajassa ja muissa yhteyksissä. Kuntoutuksessa palataan konkreetteihin harjoituksiin ja luodaan pohja kieliopin avulla esitettävien suhteiden ymmärtämiselle. Häiriöön liittyy myös nimeämisen häiriö ja väärien sanojen käyttö. Kuntoutuksessa harjoitellaan myös abstraktien sanojen ja kielikuvien ymmärtämistä eli nousemista konkreetista merkityksestä abstraktiin merkitykseen. Semanttinen häiriö vaikeuttaa kielellisesti vaativampien tekstien ymmärtämistä.

Häiriöön liittyy usein myös laskemisen, kellon tunnistamisen, rahan ymmärtämisen ja kartan lukemisen vaikeudet, joissa kaikissa tulevat esiin erilaiset suhteet.